Hej

Mitt namn är Gunvor Nilsson och studerar på Blekinge Tekniska Högskola där jag nu inleder mitt examensarbete:

"Utvecklingstrender i mjukvarubaserade system för energi- och effektstyrning i villor - Hur kan en mjukvara bidra till att eliminera problem och skapa mervärden?".

Jag kommer göra en förstudie som avslutas med att konstruera en enkel demoanläggning.

Vi skall undersöka hur smarta hem och smarta villor samexisterar med olika standardiserade protokoll för informationsöverföring med fokus på hur det lokala elnätet skall klara den snabba utrullningen av laddbara fordon.

Jag gör examensarbetet för organisationen Lokalkraft, som är en organisation bestående av 38 mindre elnätsbolag, samt det nystartade företaget IPv6home.

Vi kommer att börja med att ställa några frågor till ett antal utvalda företag för att sedan i ett andra steg göra personliga intervjuer. Nu fokuserar vi bara på vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt genom mjukvara. Vi tar inte hänsyn till lagar och direktiv i detta skede.