Till alla texterna

Elmätare

Elmätare
Elmätare

2009 infördes krav att alla elkunder skulle få en elfaktura som visade verklig månadsanvändning av el. Kostnaden för elnätsbolagen var drygt 10 miljarder kronor vilket givetvis i slutänden betalades av elnätskunderna.

Nu är ett nytt byte till 2023 på gång vilket innebär att elnätskunderna åter igen får betala drygt 10 miljarder kronor för något som med dagens rekommendation från elnätsbolagen är en felaktig investering.

Publicerad: