Välkommen till Seminarium om Effektministermetoden

Plats: Almedalen Campus Gotland
Tid: Tisdagen den 6:e juli 13:00

Standarden CHIP connectedhomeip är nu klar och har stöd från många världsledande företag, bland annat svenska IKEA. Vi kommer se en massiv utbredning av smarta hem.

Företaget IPv6home AB har visat på hur en elmätare med IP adress i kundgränssnittet och realtidsegenskaper hjälper till att styra de stora lasterna som finns i en villa vilket framöver kommer vara elbil och värmesystem.

Vi kommer berätta om hur en villaägare som har ett elnätsbolag som väljer att använda sig av ”Effektministermetoden” i elmätarens kundgränsnitt kan bygga ett eget styrsystem med hjälp av världsstandarden CHIP där trådlösa nätverk i kombination av vanligt ethernet och applikationsstandarden dotdot.

Målsättningen är att när elnätsbolaget bytt elmätare med IP adress i kundgränssnittet då skall villaägaren enkelt styra effektuttaget i villan utan inblandning av tredje part.

De som har ett elnätsbolag som INTE har valt Effektministermetoden kommer att bli tvugna att köpa en dongel.