Elbilen fixar lokala elnätet

Plats: Campus Gotland sal E31
Tid: Tisdagen den 30:e Juni 13:00-15:00

Ett gigantiskt misstag undveks genom att:

En intensiv informationskampanj riktades mot Riksdag och myndigheter.

Detta medförde att Energimarknadsinspektionens felaktiga funktionskrav på elmätarens kundgränssnitt ändrades.

Detta medförde i sin tur att våra folkvalda agerade så att våra elbilar kunde laddas i det lokala elnätet utan problem.

Deltagare:
Anders Kjellström, vd Ipv6home AB
Magnus Johansson, Elbil Sverige
Energitalesmän, Riksdagspartierna.

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/60505