Kan mjukvara hjälpa det lokala elnätet att klara den snabba utrullningen av laddbara fordon?

(Skriv gärna lite extra i textfälten. Med mer information ökar kvalitén på undersökningen.)

Undersökningen tar ca 5 min att genomföra.

Undersökning
1. Kan man med er produkt idag enkelt styra effektuttaget i tiden?


2. Om inte, har ni tänkt införa en sådan funktion?


3. Tror ni på öppet standardiserat API?
Kan du tänka dig att medverka i en djupare intervju?

Jag kommer göra en förstudie som avslutas med att konstruera en enkel demoanläggning. Vi skall undersöka hur smarta hem och smarta villor samexisterar med olika standardiserade protokoll för informationsöverföring.

Fokus för studien är enbart på vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt genom mjukvara. Ingen hänsyn tas till lagar och direktiv i detta skede.

Även ett antal personliga intervjuer med olika intressenter ingår.

Jag heter Gunvor Nilsson, studerar på BTH och inleder härmed mitt examensarbete.