Kan mjukvara hjälpa det lokala elnätet att klara den snabba utrullningen av laddbara fordon?
Inom 10-15 år kanske det bara säljs eldrivna personbilar, vilket kommer ställa nya krav på det lokala elnätet. I värsta fall kan det krävas anmälningsplikt att få ladda sin elbil från sin villa.

Teknikens Värld, juni 2015: Elsäkerhetsverket rekommenderar inte att man laddar elbilen hemma i en normal stickkontakt eftersom belastningen på hushållets elsystem blir hög och kan leda till brand.

Bidrag laddbox: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/Fragor-och-svar/

Problem:
I Sverige är det ovanligt med strömavbrott eller andra störningar på elnätet, åtminstone om man bor i städer. Men med ett scenario där flera husägare i samma kvarter kommer hem från sportlovet en kall vinter och med tomma bilbatterier pluggar in sina bilar, en sådan dag kan nätet bli överlastat.
Inom det egna husets lokala nät kan det också bli problem om man vill köra värmepumpen, värma ugnen och ladda bilen samtidigt.

Ovan problem kan lösas på två sätt.
1. Antingen byggs elnätet ut, vilket är mycket dyrt och kommer att belasta elnätskunderna,
2. eller så fördelar vi elen genom att se till att inte använda alla våra apparater på samma gång.

Tes:
För att få det senare att hända måste det till någon form av mätning och styrning. På köpet kan det ge en säkrare, modernare och mer miljövänlig anläggning.
(Skriv gärna lite extra i textfälten. Med mer information ökar kvalitén på undersökningen.)
Undersökningen tar ca 5 min att genomföra.

Länk till frågorna vi ställt till villaägarna, om du är intresserad. (Men svara själv på exjob/installer)

Undersökning
1. Myndigheterna har gett tydliga signaler att elbilar skall laddas från laddboxar. Har du fått förfrågan från någon kund om att installera en laddbox?


2. Känner du till olika fabrikat av laddboxar och deras möjlighet till styrning?


3. Har du fått signaler från elnätsbolag om potentiella möjligheter kring styrning av laster och laddboxar?
Jag kommer göra en förstudie som avslutas med att konstruera en enkel demoanläggning. Vi skall undersöka hur smarta hem och smarta villor samexisterar med olika standardiserade protokoll för informationsöverföring.

Fokus för studien är enbart på vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt genom mjukvara. Ingen hänsyn tas till lagar och direktiv i detta skede.

Även ett antal personliga intervjuer med olika intressenter ingår.

Jag heter Gunvor Nilsson, studerar på BTH och inleder härmed mitt examensarbete.