Tack!
Du och LokalKraft står bakom mitt exjobb.

Med utgångspunkt från Anders Mannikoffs skiss "Antagen elbilsutveckling i villaområden i Herrljunga"...

...vill jag be dig om hjälp med följande enkät.

Fokus för undersökningen är hur det lokala elnätet ska klara den snabba utrullningen av laddbara fordon.

Skriv gärna lite extra i textfälten. Med mer information ökar kvalitén på undersökningen.
Undersökningen tar ca 5 min att genomföra.

Undersökning
1. Har ni någon typ av laststyrning redan nu?


2. Finns möjligheten att redan existerande mätningar kan användas till styrning för att undvika överlast på nätstationen?


3. Om det finns tillgång till mätdata redan idag, anser du att de är pålitliga och säkra avläsningar för att användas för laststyrning?


4. Vilka parametrar är nödvändiga eller kan undvaras för att styra last?

a. Väderprognos

b. Husets temperaturtröghet

c. Kommande elpris

d. Elbilsladdning

e. Värmepumpsdrift

f. ElnätsbelastningKan du tänka dig att medverka i en djupare intervju?

Jag kommer göra en förstudie som avslutas med att konstruera en enkel demoanläggning. Vi skall undersöka hur smarta hem och smarta villor samexisterar med olika standardiserade protokoll för informationsöverföring.

Fokus för studien är enbart på vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt genom mjukvara. Ingen hänsyn tas till lagar och direktiv i detta skede.

Även ett antal personliga intervjuer med olika intressenter ingår.

Jag heter Gunvor Nilsson, studerar på BTH och inleder härmed mitt examensarbete.