Anders Mannikoff är VD på Herrljunga Energi. Med utgångspunkt från hans skiss

"Antagen elbilsutveckling i villaområden i Herrljunga"...

...vill jag be dig om hjälp med följande enkät.

Fokus för undersökningen är hur det lokala elnätet ska klara den snabba utrullningen av laddbara fordon.

Skriv gärna lite extra i textfälten. Med mer information ökar kvalitén på undersökningen.
Undersökningen tar ca 5 min att genomföra.

Undersökning
1. Har ni, som representant för ägarna av Mölndal Energi, diskuterat någon typ av laststyrning redan nu?


2. Har ni, inom ert parti på den kommunala nivån, tagit upp frågan om laststyrning?


3. Anser ni att frågan är viktig?


4. Vilka parametrar är nödvändiga eller kan undvaras för att styra last?

a. Väderprognos

b. Husets temperaturtröghet

c. Kommande elpris

d. Elbilsladdning

e. Värmepumpsdrift

f. ElnätsbelastningKan du tänka dig att medverka i en djupare intervju?

Jag kommer göra en förstudie som avslutas med att konstruera en enkel demoanläggning. Vi skall undersöka hur smarta hem och smarta villor samexisterar med olika standardiserade protokoll för informationsöverföring.

Fokus för studien är enbart på vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt genom mjukvara. Ingen hänsyn tas till lagar och direktiv i detta skede.

Även ett antal personliga intervjuer med olika intressenter ingår.

Jag heter Gunvor Nilsson, studerar på BTH och inleder härmed mitt examensarbete.