Efterfrågeflexibilitet

Förnyelsebara energikällor såsom vind och sol går inte att styra, utan de producerar när det blåser och solen lyser. Det blir en stor utmaning för det befintliga elnätet att anpassa sig efter nya förutsättningar som inte medför stora investeringar. Rätt styrmedel från myndigheter kan till och med i kombination med ny teknik skapa billigare elnät.

Här kan du läsa mer:
valkommen-till-smarta-hem-funktioner-och-var-huvudblogg
bilen-ska-laddas


Alla produkter