Media

Musik, TV och liknande kommer utvecklas med samma takt som övriga smarta hem system med skillnaden att vi här behöver hög bandbredd, många av dessa apparater är fast monterade och kräver även elanslutning, Power over Ethernet (PoE) och USB-C kommer till stor del användas.

Alla produkter