Ventilation

Många hus har ofta dålig ventilation. Övergång till FTX (till- och frånluft med värmeväxling) med styrbarhet medför oftast mycket bättre inomhusklimat och en minskad energianvändning. Oftast får man en verkningsgrad på över 85% vid värmeväxlingen.

Här kan du läsa mer:
smart-att-ventilera


Alla produkter