PERSONUPPGIFTSPOLICY

IPv6home AB, org.nr:559150-3403 och dess systerbolag ElectroTest Sweden AB, org.nr:556245-4883 har samma ägare och ansvarar gemensamt för att dina personuppgifter hanteras lagligt och enligt EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation. När vi här nedan skriver IPv6home AB inkluderar det också ElectroTest Sweden AB. Personansvarig är VD på IPv6home AB.

Att hantera dina personuppgifter är ett ansvar som vi tar på största allvar. Här förklarar vi vilken data vi samlar in och varför.

VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA FÖR ATT:

För att kunna skicka ut nyhetsbrev och erbjuda informationsservice samlar vi in namn och email-adress. När du gett ditt medgivande, vid kontakt via t.ex. email, webbformulär, utbyte av id-kort eller personkontakt, kan också adress och företagsfunktion lagras. Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke. Inga känsliga uppgifter samlas in om någon.

SÅ LÄNGE LAGRAR VI PERSONUPPGIFTERNA:

Vi lagrar endast dina uppgifter för att kunna fortsätta skicka information eller nyhetsbrev så länge du inte har avregistrerat dig från detta eller meddelat att du vill slippa motta dem. Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som finns.

DESSA HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER:

Dina personuppgifter används av IPv6home AB. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför IPv6home AB.

VÅRA SKYLDIGHETER:

Vi skall informera om det finns allvarlig risk för dataintrångsbrott eller om dataintrångsbrott skett.

DINA RÄTTIGHETER:

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: IPv6home AB, Snöhöjdsbacken 13, 43139 Mölndal. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Vid begäran raderas personuppgifterna, såvida det inte går ut över andra lagar och regler som t.ex. bokföringsregler. Om du inte önskar motta nyhetsbrev från oss kan du närsomhelst avböja från dem genom att använda den länk för avregistrering som finns i samtliga utskick från oss via e-post eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna här på hemsidan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICY:

IPv6home AB gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

Läs mer https://www.datainspektionen.se/