Dynamisk lastfördelning enligt "Effektministermetoden"

Elmätaren förmedlar sin information om belastning i realtid och enligt en världsstandard, där alla apparater har en egen ipv6-adress.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/nya-elmatare_H711112

Heldragen linje: Elkraft
Streckad linje: Information