Info
 • Vi förutsätter att elbilarna behöver en laddbox.
 • Kunden anlitar en elinstallatör.
Alternativ 1
 1. Elinstallatören ställer in laddboxen på en säker strömstyrka beroende på kundens övriga installationer.
 2. Ingen styrning sker.
 3. Inställningen sker en gång för alla.
 4. Ingen uppkoppling krävs, men är bra för uppdatering av laddboxens mjukvara.
Alternativ 2
 1. En server tillförs som kan styra via väderprognos och/eller spotpris.
 2. Servern kan sitta i routern, laddboxen eller kanske fristående via en raspberry pi.
 3. Uppkoppling krävs.
Alternativ 3
 1. Yttre part kopplas in för att styra laddboxen med hjälp av väderprognos, spotpris etc.
 2. Uppkoppling krävs.
 3. Yttre part kan vara elnätsbolaget eller en tjänsteleverantör.
 4. Kunden har accepterat villkor för styrningen tillsammans med yttre part i ett avtal.
 5. Kunden befattar sig därefter inte med styrningen.
Alternativ 4
 1. Sensorer kopplas in till huset.
 2. Elmätaren är kommunicerbar.
 3. Styrning sker med hjälp av mätvärden i realtid.
 4. Mätningen styrs från huset, utan tredje part.
 5. Lokalt nätverk krävs.
Alternativ 5
 1. Som alternativ 4.
 2. Styrning sker med tredje part.
 3. Väderprognos och/eller spotpris påverkar.
 4. Uppkoppling krävs.